Darktable 4.0.0

Darktable 4.0.0

Partha Bagchi – 113,5MB – Shareware – Windows
Darktable là một chương trình tiên tiến, mở của loại "phòng tối kỹ thuật số", được thiết kế để làm việc với RAWs từ máy ảnh kỹ thuật số. Nó bao gồm một mô-đun xem ảnh và một mô-đun để chỉnh sửa và xuất khẩu, cũng như một bản đồ nơi bạn có thể nhìn thấy nơi để chụp ảnh dựa trên siêu dữ liệu, chuẩn bị hình ảnh để in ấn và một chế độ trình bày.

Tổng quan

Darktable là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Partha Bagchi.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Darktable là 4.0.0, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/06/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 3.8.1, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

Darktable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 113,5MB.

Darktable Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Darktable!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có Darktable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Partha Bagchi
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản